English version


Nederlandse versie

Steven's artikelen en presentaties (Nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

25 april 2002: Harde kern VRI wil aansluiting bij NGI

Door: Chris Nap. Verschenen in AutomatiseringGids nr.17

De jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging van Register Informatici (VRI) vorige week, droeg als ondertitel: ‘Hoe halen we de VRI uit het slop?’

De harde kern van de zieltogende beroepsvereniging met zo’n vijftienhonderd leden, kwam dinsdagavond naar Nieuwegein om te brainstormen over die vraag, op zoek naar nieuw elan. Voor de pauze, tijdens tenenkrommend huishoudelijk en procedureel geharrewar, had de club nog sterk geleken op een oud amechtig paard, dat omringd door hindernissen totaal de kluts was kwijtgeraakt. Zo kwam er een voorstel ter tafel om als zelfstandige entiteit op te gaan in die andere grote beroepsvereniging, het NGI (Nederlands Genootschap van Informatici). Herhaaldelijk klonk zelfs de suggestie om de boel maar op te heffen.

Het spande er dus om. VRI-voorzitter Verhoef, zei desgevraagd te hopen dat de ledenvergadering voldoende aanknopingspunten geeft om het vak van de informaticus meer vorm, inhoud, gewicht en gezicht te geven. “Ik zeg het bewust zo omdat het nu niet relevant is in welke vorm de VRI doorgaat.”

Maar na de pauze werd het nieuwe elan toch gevonden, of in elk geval een mogelijk begin ervan. Een conclusie aan het eind van de avond was bijvoorbeeld dat concurrentie tussen beroepsverenigingen onzinnig is, waarmee een tijdperk leek afgesloten. De brainstormsessies na de pauze in kleine groepjes leverden aanvankelijk weinig nieuwe inzichten op. De kwaliteit van de register informaticus (RI) moet verhoogd, de titel RI moet meer inhoud en bekendheid krijgen en de vereniging moet maatschappelijk relevanter en zichtbaar worden. Allemaal waar, maar in dit verband al eens gehoord.

Strohalm
Groepje 6 kwam uiteindelijk wèl met iets nieuws en redde daarmee de avond. Helemaal nieuw was het overigens niet, maar het organisatiemodel dat Ton Karelse RI, de woordvoerder van groep 6, op de flip-over uittekende, werd enthousiast ontvangen. Als doorbraak en laatste strohalm tegelijk. Terwijl het in feite betekent dat de VRI als zelfstandige beroepsvereniging van Informatici ophoudt te bestaan. En door moet als onderdeel van het NGI, wat eerder op de avond nog onbespreekbaar was.

Volgens groep 6 is de VRI er voor twee dingen: belangenbehartiging (bij demissionair minister Jorritsma bijvoorbeeld) en het vak van de informaticus. Voor de belangenbehartiging is er volgens groep 6 maar één club die dat goed zou kunnen doen en dat is het NGI. De VRI moet zich transformeren in een toetsingsorgaan binnen het NGI, waarin het gedachtegoed van de VRI overeind blijft. Met als belangrijkste onderdelen het register van informatici, de gedragscode, het systeem voor permanente educatie en de geschillenkamer.

Het toetsingsorgaan toetst of een gilde, een club van beoefenaars van hetzelfde specialisme zoals informatiearchitecten of software-ontwikkelaars, aan de voor gilden geldende criteria voldoet. Het gilde verleent vervolgens aan gildeleden die ervoor opteren en aan de eisen voldoen, de titel Register Informaticus. De RI moet om zijn titel te behouden wel aan kunnen tonen dat hij zijn vak serieus neemt.

Het Groep 6-model is geïnspireerd op de ideeën die al leefden binnen Spits!, de vorig jaar mislukte poging tot de vorming van een ICT-beroepskoepel. Ook komt veel van de werkwijze van het Genootschap van Informatiearchitecten (GIA), in het model terug. Het GIA is een bestaande beroepsvereniging, in feite al een gilde, maar niet binnen het NGI, waarvan voorzitter Steven van ‘t Veld RI, niet toevallig zitting had in groep 6. Net als Arjan van Dijk RI, bestuurslid van zowel VRI als NGI.

Het bestuur, dat tijdens de avond zelf elke neiging tot inhoudelijke discussie de kop in leek te drukken, heeft nu haast. Geen maandenlang gesteggel over de voors en tegens, nee, het bestuur stelde zichzelf na afloop een keihard ultimatum: 1 augustus moet het model zijn geïmplementeerd

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: