English version


Nederlandse versie

Steven's artikelen en presentaties (Nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

13 juni 2002: De peiling: Is voor IT-functies een HBO-opleiding nodig?

Door: Jelle Wijkstra. Verschenen in AutomatiseringGids nr.24

Werkgevers lijken minder geïnteresseerd in ICT-ers op mbo-niveau. Tweederde van de bezoekers van de website vindt echter niet dat functies in de ICT tegenwoordig minimaal een hbo-opleiding vereisen.

“De IT’er bestaat niet. IT omvat een reeks vakgebieden die onder één noemer samengebracht worden. Bij die vakgebieden zijn er zeker waarin mensen met een mindere opleiding aan de slag kunnen”, zegt Steven van ’t Veld.

“Voor bepaalde functies zijn mbo-opleidingen zeker voldoende, maar je moet een mbo’er niet als softwareontwikkelaar inzetten, daarvoor ontbreekt vaak het analytische en conceptuele denkvermogen”, zegt de heer Abdulrazak.

Jos Tolboom, docent wiskunde en informatica in het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs: “Er zijn voldoende functies waarin mbo-opgeleiden voortreffelijk kunnen functioneren. [..] Wel vind ik dat bij de volwassenwording van de bedrijfstak een gerichte opleiding noodzakelijk is. Liever een slimme, gemotiveerde mbo-er met ICT-achtergrond als assistent-netwerkbeheerder dan een academische historicus, wiens motivatie eruit bestaat dat hij de geschiedkunde toch wat vond tegenvallen.”

Niet iedereen vindt het opleidingsniveau zaligmakend. “Pro-actieve mensen met een visie zijn er nodig voor IT-functies. Die verder denken dan het bureau waaraan ze zitten”, zegt bijvoorbeeld Marco Engel. Daarvoor moet je volgens hem wel een bepaald niveau hebben, maar dat hoeft geen afgeronde IT-opleiding te zijn. “Deze sector ontwikkelt zich (nog steeds) zo snel dat net afgestudeerden al niet meer 100 procent bij de tijd zijn. ”

“Het onderwijs lag en ligt hopeloos achter op de ‘echte’ wereld. Zo leerde ik twaalf jaar geleden op school hoe een Telex werkte. Die werd op dat moment in de praktijk al zo goed als niet meer gebruikt. Volgens mij is het goed als iemand met een IT-functie ervaring heeft op IT-gebied. IT-cursussen en ervaring in de privé-sfeer is misschien wel waardevoller dan het niveau van de gevolgde dag-opleiding. Daarnaast is wat visie erg belangrijk, omdat de sector zich zo snel ontwikkelt. Of iemand op het hbo goed feitjes uit zijn/haar hoofd kan leren is voor een IT-functie niet zo relevant”, zegt de heer Baars.

“Luisteren en aan de hand van de verkregen informatie de juiste vragen stellen en daardoor weten wat de klant wil is voor een ICT’er belangrijker en dit leer je niet op het hbo. Iemand met lagere school kan daardoor soms beter functioneren dan iemand met hbo”, vindt Eduard Schooltink.

Patrick Korvorst reageert mede op basis van zijn eigen ervaring: “Goed invullen van een functie vereist kennis van het vakgebied en kwalitatieve en communicatieve vaardigheden. Deze kunnen ook zijn opgedaan in lagere opleidingen of door werkervaring. Dat iemand geen hbo-diploma op zak heeft, betekent niet automatisch dat hij niet in staat is om op dit denk- en werkniveau te functioneren.”

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: