English version


Nederlandse versie

Steven's artikelen en presentaties (Nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

1 mei 2003: ERP-oorlog dreigt bij Defensie

Verschenen in AutomatiseringGids nr 18

Naar aanleiding van uw hoofdartikel rond de regie ten aanzien van ERP bij Defensie: zover wij kunnen zien is dit een van de eerste keren dat de zogenaamde architect­aannemerdiscussie hard gemaakt wordt. Wij feliciteren het ministerie van Defensie met hun inzicht.

Het logische gevolg is wel een gevecht met softwarehuizen die als architect de regie rond ERP in de Defensie­organisatie willen voeren. De stelling is dat je je architect niet bij je aannemer haalt. Het gevaar, als je dat toch zou doen, is dat hun ‘architecten’ die regie zo invullen dat ze daar (uiteindelijk) voordeel van hebben. Er zijn voldoende onafhankelijke architecten die dit voor een organisatie kunnen doen waarbij de aannemers zich net als schoenmakers bij hun leest kunnen houden.


Steven van ‘t Veld
Principal Informatie Architect
Bestuurslid SCIA

Naar aanleiding van:

17 april 2003: ERP-oorlog dreigt bij Defensie

Door Peter Lievense. Verschenen in AutomatiseringGids nr 16

Cap Gemini Ernst & Young en LogicaCMG moeten zich uit tal van projecten bij Defensie terugtrekken. De overige dienstverleners die zakendoen met de krijgsmacht eisen dat aan deze voorwaarde uit de ERP­tender voldaan wordt.

LogicaCMG en Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y), samen door Defensie ‘voorlopig’ aangewezen als partijen die de regie krijgen over de ERP­implementatie en aanpalende projecten (‘De invoering van een geïntegreerde informatievoorziening’), moeten zich volgens de in de aanbestedingstekst gestelde voorwaarden terugtrekken uit verschillende projecten. Zelfs al langer lopende contracten, zoals die voor het beheer van het salarissysteem NSK, staan ter discussie.

ICT­bedrijven als IBM en CSC, de laatst overgebleven concurrenten in de procedure, en bijvoorbeeld Ordina dat naar verluidt afzag van deelname vanwege diezelfde voorwaarden, kijken er volgens verschillende ingewijden scherp op toe dat Defensie de voorwaarden opvolgt. De bedrijven weigeren overigens allemaal commentaar om hun relatie met het departement niet onder druk te zetten. Ook de beoogde regiepartijen willen niet reageren ‘zolang de procedure nog loopt’.

De tekst in de officiële documenten laat er geen twijfel over bestaan: de regiepartner wordt voor de duur van het contract en drie jaar daaropvolgend uitgesloten van ‘alle uitvoerende activiteiten en toeleveringen van diensten en producten waarover regie gevoerd wordt in het kader van deze aanbesteding’. Elders wordt gesteld dat ‘de regiepartner niet in aanmerking komt voor de rol van implementatiepartner voor onder paragraaf 4.4 genoemde en toekomstige implementatieprojecten ter realisatie van een geïntegreerde informatievoorziening’.

Onder 4.4 staan onder andere het project P&O 2000 en Titaan, de implementatie van mobiele lokale netwerken voor operationele dienst. Aan dat laatste project werken enkele tientallen ‘Cap­mensen’. Het P&O 2000­project voorziet in de invoering van HRM­systemen en valt straks onder verantwoordelijkheid van de regievoerder. Op de agenda staat dan ook de keuze tussen een HRM­‘shared services centre’ op basis van Peoplesoft of continuering van het bestaande salarissysteem NSK, dat door CGE&Y beheerd wordt. Juist die situatie waarin ‘de slager zijn eigen vlees moet keuren’ wilden de opstellers van de aanbestedingstekst voorkomen.

Volgens Defensie­woordvoerder Sierk Nawijn duurt het ‘nog enige tijd’ voordat het principebesluit definitief wordt. Nawijn zegt dat Defensie wel wil vasthouden aan de voorwaarden en dat er per project een oplossing zal worden gezocht.

 

18 april 2003: ERP-oorlog dreigt bij Defensie

Door Peter Lievense. Webeditie AutomatiseringGids

Cap Gemini Ernst & Young en LogicaCMG moeten zich uit tal van projecten bij Defensie terugtrekken. De overige dienstverleners die zakendoen met de krijgsmacht eisen dat aan deze voorwaarde uit de ERP-tender voldaan wordt.

LogicaCMG en Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y), samen door Defensie ‘voorlopig’ aangewezen als partijen die de regie krijgen over de ERP-implementatie en aanpalende projecten (‘De invoering van een geïntegreerde informatievoorziening’), moeten zich volgens de in de aanbestedingstekst gestelde voorwaarden terugtrekken uit verschillende projecten. Zelfs al langer lopende contracten, zoals die voor het beheer van het salarissysteem NSK, staan ter discussie.

ICT-bedrijven als IBM en CSC, de laatst overgebleven concurrenten in de procedure, en bijvoorbeeld Ordina dat naar verluidt afzag van deelname vanwege diezelfde voorwaarden, kijken er volgens verschillende ingewijden scherp op toe dat Defensie de voorwaarden opvolgt. De bedrijven weigeren overigens allemaal commentaar om hun relatie met het departement niet onder druk te zetten. Ook de beoogde regiepartijen willen niet reageren ‘zolang de procedure nog loopt’.

Volgens Defensie-woordvoerder Sierk Nawijn duurt het ‘nog enige tijd’ voordat het principebesluit definitief wordt. Nawijn zegt dat Defensie wel wil vasthouden aan de voorwaarden en dat er per project een oplossing zal worden gezocht.

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: