English version


Nederlandse versie

Steven's artikelen en presentaties (Nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

12 september 2003: Onenigheid in branche

Door: Kim Loohuis. Verschenen in Computable nr.37

NAF heeft een andere mening dan SCIA over het gebruik van de titel Architect in de Informatie- en IT-sector.

Bouwkundig architecten vinden dat ontwerpers in de ict-branche de titel architect niet mogen voeren wanneer dat verwarring oplevert. En dat is vaak, kennelijk. Stichting Bureau Architectentitel (SBA) ziet toe op naleving van de Wet op de architectentitel en is van mening dat het Nederlands Architectuur Forum (NAF) zijn boekje te buiten gaat door de titel 'architect' te gebruiken. De Stichting ter Certificering van Informatie Architecten (Scia) schaart zich vreemd genoeg niet achter zijn branche-genoot, maar achter de bouwkundig architecten. Van die controverse maakt de SBA dankbaar gebruik.

Het Scia vindt dat het NAF zich niet druk moet maken over welke titel wel of niet gevoerd mag worden, omdat een informatie-architect niet bij een club leveranciers thuishoort. Het NAF wil juist voorkomen dat Nederland een uitzonderingspositie krijgt in de wereld, waar de term 'architect' in de virtuele wereld allang ingeburgerd is. Daarnaast wordt de titel 'architect' in de ict-wereld al veertig jaar gedoogd door het SBA, dus waarom ze nu pas aan de bel trekken is het NAF een raadsel.

Deze onenigheid kan pas worden opgelost wanneer de partijen uit de ict-wereld op één lijn zitten. Tot die tijd maken de bouwkundig architecten dankbaar gebruik van de verdeeldheid in de rangen van ict'ers om de branche uit elkaar te trekken. Het Scia en het NAF zullen het eens moeten worden, willen ze dit tegen gaan. Want wat is een in de ict werkzame architect? Moet die gelieerd zijn aan een leverancier, zoals het NAF wil, of is hij een onafhankelijke functionaris is, zoals het Scia wil? Pas wanneer beide partijen op één lijn zitten, kunnen ze succesvol de strijd aan met de echte architecten.

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: