English version


Nederlandse versie

Steven's artikelen en presentaties (Nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

7 September 2006: Ngi promoveert architecten tot afdeling

Door: Chris Nap. Verschenen in AutomatiseringGids nr 36

Reactie van Steven van 't Veld: originele tekst en gepubliceerde tekst.

Het Ngi heeft een afdeling voor het vakgebied Architectuur in het leven geroepen. Tijd voor een positiever imago van de beroepsgroep en minder onderling geruzie.

De vroegere werkgroep Architectuur van de Ngi-afdeling Informatie Systemen is een echte afdeling geworden. Doel is de architecten als beroepsgroep binnen het Ngi beter te kunnen profileren en ook naar buiten toe zichtbaarder te maken.

Onder voorzitterschap van Martin van den Berg wil de nieuwe afdeling zich sterk maken voor ‘van buiten naar binnen denken’ enerzijds en samenwerken met andere organisaties van architecten anderzijds.

Van den Berg: “Van buiten naar binnen denken zorgt dat we vanuit het belang van de eindgebruiker van architectuur denken in plaats van wat we als architecten zelf belangrijk vinden.

Samenwerken zorgt ervoor dat we die eindgebruiker een helder en geaccepteerd kader kunnen aanreiken dat hem helpt zijn architectuurvraag te definiëren. Uiteindelijk willen we bereiken dat eindgebruikers van architectuur vooraf helder hebben wat ze kunnen verwachten van een architect.”
De beroepsgroep van architecten lijkt in Nederland een groep die meer op zoek is naar verschillen dan naar overeenkomsten. Oeverloze discussies over definities en de bevoegdheden van bepaalde typen architecten onderling en ruzie met de bond van de fysieke (lees: echte) architecten beheersten lange tijd de beeldvorming rond ICT-architecten.

Dat beeld wil de nieuwe Ngi-afdeling, voortkomend uit één van de oudste en actiefste werkgroepen van het Ngi, graag veranderen. Het architectuurvak moet een positiever imago krijgen en op een hoger plan worden gebracht. “Want”, zo zegt Van den Berg, “ondanks het grote belang ervan is het vakgebied architectuur nog zeer diffuus en rommelig. Dat leidt ertoe dat de eindgebruikers van architectuur vaak niet weten waar ze aan toe zijn en daardoor ontevreden zijn met de prestaties en de toegevoegde waarde van ICT-architecten.”

Voorbeelden van hoe het ook kan zijn volgens Van den Berg inmiddels ook te geven. Enkele jaren geleden liep pensioenfonds PGGM tegen de wirwar van de eigen systemen aan, die maakte dat ze duurder opereerden dan de concurrentie. Het veranderingproces resulteerde in een besparing van veertig procent op de IT-kosten. Daarnaast leverde de verandering een grotere wendbaarheid van de systemen op om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.


Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: