English version


Nederlandse versie

Steven's weblogs en columns (nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

Maart 2003: Recessie en Kwaliteit

 

Nederland is, samen met de rest van de wereld, in een diepe economische recessie gedompeld. IT-leveranciers worden extra hard getroffen. Die situatie was mijns inziens te voorzien en zou ook hebben bestaan als er geen recessie was.

Rond 1990 heeft het vertrouwen in de IT-leveranciers een eerste zware deuk opgelopen. Toen was het een tijdje moeilijk, maar de markt trok weer aan. Na 1995 leek het weer moeilijk te worden. De millenniumkoorts en de euro-invoering hebben toen voor continuïteit gezorgd. Eenmalig werk dat nu afgerond is.

Vooral het millennium heeft het wantrouwen in IT-leveranciers aangewakkerd. Managers ontdekten hoe slecht hun informatie-infrastructuur in elkaar zat en menigeen schrok. Ze werken nu weer aan het verbeteren van die informatie-infrastructuur. Daarbij is bekend dat gemiddeld 80% van hun budget gebruikt wordt voor exploitatie en dat elke euro die geïnvesteerd wordt de exploitatielast gemiddeld vergroot. Passende opleidingen zijn nauwelijks te vinden, omdat niet duidelijk is welke vaardigheden verbeterd moeten worden. Kennis en ervaring maken mensen duurder en het voordeel daarvan is niet duidelijk. Vele managers investeren daarom maar niet meer. Geef ze eens ongelijk!

Het is hoog tijd dat we weten welke vaardigheden nodig zijn en welke vakmensen. Jarenlang is van alles en nog wat verkocht. Dat kon ook, want wie weet precies wat nodig is? Duur en veel mocht best, mits het beter zou worden en 'gezeur' over kwaliteit was er altijd. Problemen worden opgelost door klanten meer aan te bieden, wat natuurlijk weer tijd en geld kost. Omzet dus, en niemand die er echt iets van zegt.

Op 19 oktober 1999 is het rapport 'Deltawerkers voor de Digitale Delta' van de door het Kabinet ingestelde ICT-Taskforce opgeleverd (het Rapport Risseeuw, zie ook deze column van november 1999). In dat rapport wordt de noodklok geluid over een sterk groeiend tekort aan IT'ers. Er zijn 200.000 IT'ers en men ziet een structureel tekort van 15.000 tot 20.000 meer per jaar. Dat tekort bestaat omdat de instroom uit het onderwijs en andere beroepsgroepen niet voldoende is. Dit alles wordt zo ernstig gevonden dat in mei 2000 in totaal 31,7 miljoen euro beschikbaar komt voor negen wervingsprojecten. Nu, begin 2003, zijn enkele tienduizenden IT'ers werkloos. De prognose is, dat dat er in 2005 48.000 (= 25%) zullen zijn.

Het Genootschap voor Informatie Architecten heeft eind 1999 berekend dat om 200.000 IT'ers aan te sturen, 3900 tot 9500 informatiearchitecten nodig zijn. Een juiste aanpak kan minimaal de helft van deze IT'ers overbodig maken, terwijl toch een hogere kwaliteit geleverd wordt. 100.000 IT'ers die zich dan met werk bezig kunnen houden dat nu blijft liggen en dat 'onze' concurrentiepositie verbetert. Probleem is echter wel dat er maar enkele 100'en ervaren informatiearchitecten zijn.

Het was, los van de recessie, te verwachten dat IT-leveranciers het moeilijk zouden krijgen. Het wordt nu tijd dat we laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Om dat te kunnen is een structurele vak- en beroepsontwikkeling noodzaak. Niet alleen bij architecten, maar ook bij andere IT-beroepen.

Op 13 februari 2003 hebben de eerste 50 architecten hun certificaat van de onafhankelijke Stichting ter Certificering van Informatie Architecten (SCIA) ontvangen uit handen van prof.dr. Wolffried Stucky, President van de Europese Council rond eSkills. Dit zijn de zware mensen uit het vakgebied die hun vakmensschap regelmatig bijhouden en laten controleren. Daarnaast werken beroepsorganisaties samen onder het acroniem ITB. De beweging tot verbetering is er dus, nu moeten we nog doorzetten.

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: