English version


Nederlandse versie

Steven's weblogs en columns (nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

Oktober 2003: Nederland Kennisdienstenland

Op 5 september 2003 richtte de Ministerraad het Innovatieplatform op. In dit platform hebben 18 mensen zitting en premier Jan Peter Balkenende is de voorzitter. Er zitten geen it'ers in.

De te beantwoorden vraag is (vrij vertaald): waar kunnen wij, Nederlanders, over 10 of 15 jaar ons geld aan verdienen? Ofwel: waar moet Nederland in investeren zodat we onze huidige welvaart behouden?

Blijven we een transportland? We hebben nog erg weinig ruimte voor opslag en onze wegen zijn overvol. Bovendien ligt de economische as van Europa nu tussen Parijs en München en gaat de Rijn niet naar Berlijn, Polen of een ander Oost-Europees land. Een onlogische keuze, dus. Productieland dan? Tuinbouwland? Vakantieland? We hebben erg weinig ruimte en bedrijven verplaatsen hun activiteiten niet voor niets naar warme c.q. lagelonenlanden.

Nederland it-land? Kijk eens naar een verschil tussen Nederlanders en Amerikanen. Amerikanen maken een product van een idee en proberen een fortuin te verdienen. Nederlanders bedenken iets en blijven dan vaak polderen over de productie en exploitatie. Als we het op de markt brengen, lopen we gauw vast in de concurrentie (zie Lernout&Hauspie en Baan). We produceren geen computers en steeds meer software wordt gemaakt met buitenlandse standaardsoftware. Willen we maatwerk, dan wijken we vaak uit naar landen als India omdat daar de prijs-tijd-kwaliteitverhouding beter kan liggen. In de praktijk gaat 80% van onze it-euro's aan exploitatie op en de rest wordt vooral aan nieuwe it en de inzet van mensen besteed. Investeringen leveren bovendien vaak hogere exploitatielasten op.

Nederland is geen it-land en het zal erg moeilijk worden om dat er van te maken. Hoewel it'ers graag anders willen geloven: het past gewoon niet bij onze feminiene cultuur. En die verander je, zo je dat al zou willen, niet in 10 tot 15 jaar. Kennelijk weet de Ministerraad dat ook nu zij geen it'ers in het Innovatieplatform hebben opgenomen.

Nederlanders hebben bewezen dat ze goed na kunnen denken. Onze opleidingen zijn de laatste jaren uitgehold door gebrek aan geld en de invloed via de derde geldstroom, maar dat is te verbeteren. We weten ook wat handelen is. We hebben zelfs een Gouden Eeuw gehad met onze VOC. We mochten zelfs als enige handel drijven met Japan omdat we alleen wilden handelen en hun leefwijze onaangetast lieten (zie het Nederlandse eiland bij Nagasaki en het nabijgelegen stadje Huis ten Bosch). Verder is vrijwel iedere Nederlander meertalig en reizen we graag.

Dienstverlening lijkt daar goed bij te passen. Denk aan het hebben en uitdragen van hoogwaardige kennis en het, als klein land, verlenen van onafhankelijke en/of intermediaire diensten. Bijvoorbeeld de Bluetooth-technologie: bedacht in Nederland en vooral verkocht met US-technologie.

Het antwoord dat het Innovatieplatform op de vraag geeft, heeft grote gevolgen. Als dienstenland subsidieer je geen activiteiten om de kwaliteit van softwareproductie te verbeteren. Investeringen in en subsidiëring van eenduidige, bij de praktijk passende opleidingen, fundamenteel onderzoek, het ontwikkelen van op kennis gebaseerde diensten in binnen- en buitenland enzovoort passen wel.

In maart 2000 hebben de Europese Commissie, Staatshoofden en Regeringen zich in Lissabon overigens het volgende, zeer ambitieuze doel gesteld: 'Europa dient in het jaar 2010 de meest concurrerende en dynamische, op kennis gebaseerde economie in de wereld te zijn die in staat is tot een duurzame economische groei met meer en betere banen en een grotere sociale cohesie'.

En wij, Nederlanders, denken dat we nog wat te kiezen hebben? Nederland kennisdienstenland lijkt een prima keuze? Accepteren dus, en aan het werk.

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: