English version


Nederlandse versie

Steven's weblogs en columns (nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

December 2003: Outsourcing

En nieuwe architectuursubhype kondigt zich aan: outsourcing onder architectuur. Wat denkt u, zou dat iets zijn?

Bij outsourcing maak je afspraken met een derde om een 'afgeronde' hoeveelheid werk voor je uit te voeren. Je moet dan goed weten wat die werkzaamheden inhouden, anders betaal je de hoofdprijs. Wie kan immers vaststellen of een prijs te hoog is als je de te leveren kwaliteit niet kent? En die derden zijn heel goed in het afspreken van zo hoog mogelijke prijs en daarna het werk goedkoop uitvoeren - en neem ze dat eens kwalijk. Feitelijk is dus outsourcing zonder architectuur onmogelijk. Je moet immers weten wat je uitbesteedt en dat is een deel van de juiste architectuur.

Er zit echter wel een angel in deze constatering. In het novembernummer van dit blad stonden veel artikelen over dit onderwerp. Veel grotere it-leveranciers deden daar een duit in het zakje. Logisch, want zij bieden immers outsourcing aan. Het punt zit echter in welke werkzaamheden uitbesteed worden.

It-leveranciers bieden al jaren het outsourcen van werkzaamheden rond it-infrastructuren aan. Zij doen dan het applicatiebeheer of het technische beheer. Maar dat is niet waar het hier om gaat, men wil verder. Neem als voorbeeld een melkfabriek. Leveranciers brengen ruwe melk in vrachtwagens naar de fabriek. De fabriek maakt daar consumentenmelk, pappen en industriële producten van. Afnemers zijn bijvoorbeeld winkelketens die consumentenmelk in pakken verkopen.

Een melkfabriek zou het reinigen van ruwe melk kunnen outsourcen. En een bank kan beslissen om de dagelijkse transactieverwerking uit te besteden terwijl een verzekeringsmaatschappij het afsluiten van hypotheken aan derden over kan laten. Op zich prima ideeën, maar vraagt u dit aan uw it-leverancier?

Het beheer van de it-infrastructuur is voor een organisatie geen primair werk. Hulpmiddelen ondersteunen immers. De kennis zit in de it-architectuur en in de bijbehorende bedrijfsprocessen die zijn opgenomen in het beeld dat van samen-werken is opgebouwd. Het begrip architectuur wordt nu door deze it-leveranciers gedefinieerd in termen van markt, waardeketen, samenwerken, afnemers, leveranciers tot en met it-infrastructuur. Zo'n enterprise architectuur omvat dus vele aspecten en niveaus van een organisatie. De vraag is of dat handig is (in termen van geld, tijd en kwaliteit). Een zo breed beeld vraagt vele specialismen en wil je die inhuren bij je it-leverancier?

Als laatste speelt hier de architect-aannemerdiscussie. It-leveranciers bieden namelijk niet alleen outsourcing aan, ze willen ook je architectuur opzetten. Zij vormen dan dus je beeld en bieden daarna aan in beeld gebracht werk over te nemen. Ze zijn dan dus zowel je architect/adviseur als je aannemer.

Dat kan niet, om ethische en zakelijke redenen. Je architect vormt immers de kennis die je nodig hebt om uit te kunnen besteden. Als je architect voor je aannemer werkt, loop je de kans dat de aanbieding van de aannemer misschien goed past en dat je dan toch de hoofdprijs betaalt (in termen van de prijs-tijd-kwaliteitverhouding) omdat het voor je organisatie niet optimaal is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: