English version


Nederlandse versie

Steven's Weblog (Nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

7 September 2005: Informatiearchitectuur is...

 

Een informatie architectuur is het beeld dat een organisatie van zijn informatie heeft.

Informatie zijn die gegevens die betekenis hebben in de organisatie. Organisaties kunnen dan ook lijden aan een gegevens infarct, maar niet aan een informatie infarct. Een informatie infarct zou betekenen dat men teveel betekenisvolle gegevens zou hebben en dat zou een hoog bedrijfsrisico betekenen.

Informatie is iets anders dan informatie technologie (IT). Er bestaan immers allerlei technologieŽn die relevante gegevens op de gewenste manier beschikbaar kunnen stellen. Het mengen van ideŽen over automatisering en IT dient dan ook sterk gescheiden te blijven van het denken over informatie omdat anders een combinatie van visies gemaakt die de visie nodeloos versluiert en complex maakt.

Het beeld van de informatie, de architectuur, kan geen model zijn. Een model is immers een min of meer complete nabootsing van de werkelijkheid. Als je alle eisen, wensen, uitgangspunten en randvoorwaarden die de organisatie aan haar informatie wil stellen op een rij zet wordt het onmogelijk om alles in de vorm van een model te gieten. Het is praktisch onmogelijk om gebruikersvriendelijkheid, effectiviteit, functioneel beheer en beveiliging in ťťn model uit te drukken met bijvoorbeeld de conceptuele informatiestructuur, de functionaliteit en de visie.

Om die reden kan alleen een informatie architect het complete beeld hebben dat we een informatie architectuur noemen.

Een informatie architectuur dient geen theorie te zijn. Op basis van een goede informatie architectuur kunnen passende en complete bestekken gemaakt worden voor het realiseren van de gewenste veranderingen. Die veranderingen kunnen al of niet gerealiseerd worden met IT in de informatievoorziening en het beheer daarvan. In dat geval spreken we over systeem of applicatie ontwikkeling.

A/I/M bv heeft zijn uitgebreide kennis en jarenlange ervaring met informatie architecturen uitgewerkt tot:

 • Een architectuur van architecturen. Deze zogenoemde meta-architectuur brengt de informatie architectuur in relatie tot andere, relevante architecturen in beeld.
 • Een complete invulling van wat een informatie architectuur omvat en de relevante elementen binnen de andere architecturen.

Met deze uitwerking hebben zaken als:

 • functioneel beheer,
 • aanbesteding van veranderingen (procurement),
 • informatieplan,
 • informatie-visie en -beleid,
 • conceptuele modellen in relatie tot systeemontwikkeling,
 • bedrijfsprocessen,
 • IT,
 • alignment en
 • governance

enz. een logische plaats gekregen in het geheel van het werk van de informatiekundige en de IT-er.

Het doel van deze uitwerking was om de kennis ter beschikking te krijgen en te kunnen stellen. A/I/M stelt deze kennis en ervaring ter beschikking van organisaties en mensen die structureel aan hun informatie architectuur wensen te werken

 

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: