English version


Nederlandse versie

Steven's Weblog (Nederlands)

Iedereen kan informatie van deze weblog overnemen onder de voorwaarde dat hij/zij blijft verwijzen naar deze weblog.

 

5 Oktober 2005: Elke organisatie heeft haar informatiearchitectuur

De kwaliteit daarvan varieert echter sterk. A/I/M heeft uitgezocht wat een informatiearchitectuur precies is en wat informatie architect voor beroep is. Die kennis stellen wij ter beschikking van uw organisaties zodat u uw informatie architectuur kunt verbeteren.

Architectuur is het beeld dat iemand van iets heeft. Dat iets kan een concreet object zijn, maar ook iets dat abstracter is. De architectuur van een gebouw, bijvoorbeeld, is een beeld dat vaak uitgedrukt wordt in termen van structuur, functie, schoonheid en harmonie. Datzelfde doet men met de bedrproductiefactoren Arbeid, Natuur/Grondstof, Kapitaal en Informatie van organisaties en dit kan men ook doen met de ondersteunende IT.

Het beeld van de informatie van een organisatie wordt de informatie architectuur genoemd. Het beeld van de IT die de organisatie ondersteunt noemen we de IT-architectuur. De recentere term enterprise (IT-)architectuur wordt gebruikt voor de combinatie van IT-architectuur en het beeld dat men heeft van de aansluiting van het hulpmiddel IT op de organisatie ((business) alignment).

In lijn met deze indeling worden de volgende architecten in de informatievoorziening onderkend:

  • Informatie architect; dit is de informatiekundige die gespecialiseerd is in Informatie als productiefactor. Zij/hij is bekend met de behoefte aan informatie van de organisatie. De informatie architect is degene die daarmee de kennis heeft die een directie van die organisatie nodig heeft om regisseur te kunnen zijn bij het inzetten van hulpmiddelen als IT. Ongeacht of die IT door de organisatie zelf geexploiteerd of vorm gegeven wordt of dat men aan outsourcing of offshoring doet. De informatie architect is dan ook degene die bij aanbesteding van investeringen en procurement een zeer belangrijke rol speelt als ondersteuning van die directie. Het beheren van de kennis van de informatie van een organisatie is cruciaal om als organisatie onder architectuur te kunnen werken aan haar informatievoorziening.
  • IT-architect; dit is de man of vrouw die weet hoe een IT-infrastructuur (hardware, netwerk, systeemsoftware enz.) het beste ingericht kan worden.
  • Enterprise (IT-)Architect cq. IT-Business Architect; dit is de architect die weet hoe het IT-landschap van een organisatie ingevuld dient te worden om de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen (alignment). Mensen die zich software architect, applicatie architect, data architect, gegevens architect, web architect enz. noemen kijken vaak naar een deel van waar een Enterprise/IT-Business Architect naar kijkt.

De definitie die het Amerikaanse IEEE aan de titel Information Architect gegeven heeft zegt dat het iemand is die gespecialiseerd is in applicaties die met webtechnologie geprogrammeerd zijn. In Nederland wordt de titel informatie architect ook wel gebruikt voor mensen die zich met de inrichting van het informatie landschap met informatiesystemen en applicaties bezighouden. Daarmee is de titel informatie architect dus een homoniem: een woord met verschillende betekenissen.

A/I/M bv gebruikt de term informatie architect in de eerste betekenis: de informatiekundige die met informatie als productiefactor werkt. Om al teveel verwarring te voorkomen wordt soms, vooral in Engels taalgebied, de term enterprise information architect gebruikt voor deze informatie architect om te voorkomen dat men de verkeerde uitleg aan de term geeft en onderscheid kan maken.

Uw naam:
Uw E-mail:
Uw reactie: